THÔNG TIN PHÒNG CƠ SỞ 2
Cơ sở 2 CIRCLE GARDEN (9 phòng) cùng nằm trên đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Đà Lạt, cách Cơ sở 1 CIRCLE HOSTEL 150m.
Untitled-2.png
agoda.png
bdc.png
WWW.png
ZALO.png
traveloka.png
abb.png
DIRECTCALL.png
FACEBOOK.png

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 BED PATIO (WC RIÊNG)

 • Sức chứa: tối đa 2 người lớn

 • Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết.

 • 1 giường 1.4 x 2m 

 • Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 01 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 2 phòng

CIRCLEGARDEN-14
CIRCLEGARDEN-10
CIRCLEGARDEN-15
CIRCLEGARDEN-16
CIRCLEGARDEN-17

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 BED GARDEN VIEW (WC RIÊNG)

 • Sức chứa: tối đa 2 người lớn

 • Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết.

 • 1 giường 1.4 x 2m 

 • Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 1 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 2 người lớn Gía phòng: 550,000VND/đêm. Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho Ngày Lễ, Tết. 1 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 3 phòng

CIRCLEGARDEN-14
CIRCLEGARDEN-10
CIRCLEGARDEN-15
CIRCLEGARDEN-16
CIRCLEGARDEN-17

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 BEDs VALLEY VIEW (WC RIÊNG)

 • Sức chứa: tối đa 4 người lớn

 • Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật).

 • 2 giường 1.4 x 2m 

 • Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

PHÒNG CIRCLE.GARDEN 2 GIƯỜNG

Sức chứa: tối đa 4 người lớn Gía phòng: 700,000VND (Thứ 6-Thứ 7-Chủ nhật). 2 giường 1.4 x 2m  Số lượng: 4 phòng

CIRCLEGARDEN-14
CIRCLEGARDEN-10
CIRCLEGARDEN-15
CIRCLEGARDEN-16
CIRCLEGARDEN-17

Hỏi: CƠ SỞ 1 VÀ CƠ SỞ 2 NẰM Ở ĐÂU, CÓ XA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT KHÔNG?

 

Trả Lời: TCV nằm trong khu dân cư an ninh, yên tĩnh, view hướng đồi, và thung lũng. Có đường nhựa và đèn đường dẫn vào. Địa chỉ 233 Đặng Thái Thân, P3, Đà Lạt. Phường 3 là một trong những phường trung tâm của Đà Lạt, từ TCV, Quý khách ra chợ Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, Bến xe liên tỉnh (Xe Phương Trang) và cáp treo đến Thiền Viện Trúc Lâm, Hồ Tuyền Lâm, tầm 5phút di chuyển bằng xe máy / taxi ~ 2.5km.

 

Với các điểm tham quan trong nội thành thành phố Đà Lạt như Dinh Bảo Đại, Ngôi Nhà Điên, Vườn hoa thành phố, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt Sử Quán, Ga xe lửa, Cao đẳng sư phạm..., thời gian di chuyển từ TCV đến các điểm trên tầm di chuyển bằng xe máy / taxi từ 10-20 phút.

 

Với các điểm tham quan không nằm trong nội thành như Đồi Chè Cầu Đất, Chùa Linh Phước, Thác Voi, Mê Linh Coffee, Đỉnh LangBiang, Suối Vàng, Ma Rừng Lữ Quán, Làng Cù Lần, thời gian di chuyển tầm 20-30km (30-40phút) tuỳ địa điểm.

 

Quý khách có thể xem vị trí của TCV tại đây: https://g.page/thecirclevn?share

 

Hỏi: QUY TRÌNH ĐẶT PHÒNG TRỰC TIẾP NHƯ THẾ NÀO?

 

Trả lời: Quy trình như sau:

 1. Sau khi xem thông tin phòng tại website hoặc được nhân viên tư vấn qua kênh Điện thoại/Facebook/Zalo. Quý khách quyết định đặt phòng. TCV sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp họ tên của Quý khách (người đặt phòng), email và số điện thoại để tiện liên hệ;

 2. TCV tiến hành tạm giữ phòng và yêu cầu Quý khách chuyển khoản đặt cọc/thanh toán tiền phòng ngay khi tiếp nhận thông tin của Quý khách;

 3. Sau khi nhận được chuyển khoản từ Quý khách, TCV sẽ chính thức giữ phòng cho Quý khách tới ngày Quý khách đến nhận phòng. Trường hợp, Quý khách không chuyển khoản đúng hẹn TCV sẽ huỷ booking của Quý khách theo quy định.

 

QUY ĐỊNH TIỀN ĐẶT CỌC GIỮ PHÒNG

 • Số tiền yêu cầu chuyển khoản và thời hạn chuyển khoản được ghi rõ trong tin nhắn/email yêu cầu chuyển khoản. Quý khách vui lòng chuyển khoản đúng hẹn để giữ phòng nhé.

 

THỜI HẠN GIỮ PHÒNG VÀ CHUYỂN KHOẢN:

 • Được ghi rõ trong tin nhắn/email xác nhận booking mà TCV gửi cho Quý khách. Quý khách chỉ cần chuyển khoản đúng hẹn là TCV giữ phòng cho Quý khách ngay. TCV sẽ hủy phòng không thông báo với trường hợp không chuyển khoản đúng hẹn.​

Hỏi: CÁC DỊCH VỤ & TIỆN NGHI MÀ TCV CUNG CẤP?

Trả lời: Quý khách vui lòng liên hệ Lễ tân để được phục vụ

​​​

 • Cho thuê xe máy: TCV có liên kết với dịch vụ cho thuê xe máy. Khi đến nhận phòng, Quý khách yêu cầu Lễ tân đặt xe cho Quý khách, sau đó chủ xe sẽ giao xe tận nơi và thu tiền, Quý khách chỉ cần chuẩn bị CMND và bằng lái khi chủ xe yêu cầu. Lưu ý: các ngày Lễ & Tết bên cho thuê xe sẽ điều chỉnh giá, TCV sẽ thông tin đến Quý khách trực tiếp khi Quý khách đến nhận phòng.

 • Liên hệ đặt tour, vé máy bay, taxi đưa đón.

 • Phục vụ ăn uống: TCV có phục vụ cà phê, giải khát, suất ăn khi Quý khách yêu cầu.

 • Dịch vụ giặt ủi: Quý khách có nhu cầu vui lòng thông báo nhân viên để được phục vụ nhé.

 • Quý khách được sử dụng nhà bếp miễn phí, trong bếp có đầy đủ dụng cụ nấu bếp, có bếp ga, có lò nướng đồ ăn, Quý khách có thể tự chuẩn bị cho Quý khách 1 bữa ăn tuỳ ý.  Lưu ý: do tính chất nhà bếp được sử dung chung và miễn phí, nên TCV yêu cầu Quý khách liên hệ Lễ tân trước khi sử dụng nhà bếp và dọn dẹp vệ sinh sau khi dùng bữa xong, trường hợp Quý khách không thực hiện, TCV sẽ giúp Quý khách và thu phí dọn dẹp.

 • Tiện nghi: WIFI, khăn tắm, dầu gội đầu, sữa tắm và bản chải đánh răng dùng 1 lần.​

Hỏi: NỘI QUY VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TCV

​​

Trả Lời: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách lưu trú tại TCV quy định rõ:

 • Nội quy lưu trú: Quý khách vui lòng xem tại đây.

 • Chính sách huỷ phòng, và thay đổi booking: Quý khách vui lòng xem tại đây.

Quý khách vui lòng đọc kỹ, để tránh những thắc mắc về sau.

Hỏi: TÔI ĐẾN ĐÀ LẠT BẰNG MÁY BAY / XE KHÁCH, LÀM SAO ĐẾN ĐƯỢC TCV?

+ Đến Đà Lạt bằng máy bay:

 • Sân bay Liên Khương không nằm trong trung tâm thành phố Đà Lạt, sau khi xuống máy bay, Quý khách phải đi taxi hoặc xe bus vào trung tâm thành phố, mất khoảng 30p~25km.

 • ĐI TAXI: Quý khách chỉ cần đưa địa chỉ TCV, taxi sẽ đưa Quý khách đến tận nơi. TCV có cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay với giá hợp lý, nếu Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên lạc.

 • ĐI XE BUS: Quý khách có thể xuống xe đầu đường Đặng Thái Thân đi bộ vào TCV hoặc yêu cầu xe bus cho Quý khách xuống trạm BigC Hồ Tùng Mậu, đối diện khách sạn Ngọc Phát. Từ đó Quý khách có thể đi xe ôm về TCV. Giá vé xe bus sân bay là 40k/khách.

 

+ Đến Đà Lạt bằng xe khách:

Đối với các Quý khách đi từ HCM: hiện tại có 2 hãng xe khách uy tín là Thành Bưởi và Phương Trang cung cấp các chuyến xe từ SG-Dalat-SG (cách 1h có 1 chuyến). Quý khách có thể book vé qua 2 hãng này. Khi đến Dalat, các hãng xe này đều có XE TRUNG CHUYỂN MIỄN PHÍ TỪ NHÀ XE VỀ TCV.

 • Xe Phương Trang: do nhà xe rất gần chỗ TCV (chưa tới 5p đi xe trung chuyển), nên khi tới nhà xe Quý khách lưu ý không cần phải goi xe taxi hay xe ôm để đưa về khách sạn.

 • Xe Thành Bưởi: khi lên xe, Quý khách yêu cầu nhân viên cho xuống trạm Phan Bội Châu, rồi từ đó Quý khách yêu cầu xe trung chuyển miễn phí đưa Quý khách về địa chỉ của TCV, 

Đối với các Quý khách từ tỉnh khác (không phải HCM) đến Đà lạt bằng hãng xe khách khác: Quý khách vui lòng liên hệ hãng xe xem có xe trung chuyển hay không.

 

LƯU Ý: TCV RẤT GẦN BẾN XE LIÊN TỈNH. GIÁ XE ÔM/TAXI VỀ TCV TẦM 30,000VND (NHỚ TRẢ GIÁ XE ÔM). CÁC DỊCH VỤ XE ÔM Ở BẾN XE RẤT CHÈO KÉO KHÁCH, HỌ NHẬN HOA HỒNG CỦA CÁC KHÁCH SẠN KHÁC,VÀ TỰ TIỆN CHỞ QUÝ KHÁCH ĐẾN KHÁCH SẠN KHÁC, BUỘC QUÝ KHÁCH PHẢI Ở (DO TCV CHỦ TRƯƠNG KHÔNG HOA HỒNG CHO BÊN XE ÔM). NÊN QUÝ KHÁCH LƯU Ý, BUỘC HỌ PHẢI ĐƯA VỀĐÚNG ĐỊA CHỈ NHÉ.

WE CREATED #THECIRCLEVN FOR BACKPACKERS.